Златка Ходжева

Директор

Учители в предучилищно възпитание и подготовка

Веселина Чолакова

учител I-ва група

Елена Колева

учител I-ва група

Живка Георгиева

учител II-ра група

Нина Папасчикова

старши учител II-ра група

Даниела Ходжева

учител титуляр ПГ група

Нина Пастърмаджиева

учител ПГ група

Ивелина Димитрова

Маргаритка Теодошева

учител сборна ,,В‘‘ група

Административен персонал водещ счетоводни и стокови документи

Дарина Стоянова

касиер-домакин

Нели Скерлева

домакин в с. Момково

Мария Костадинова

домакин в с. Капитан Андреево

Персонал грижещ се за деца и помощници на учителите

Калина Василева

образователен медиатор

Димитринка Панайотова

помощник възпитател II-ра група

Марияна Александрова

помощник възпитател

Персонал зает в сферата на персоналните услуги

Румяна Стефанова

готвач

Валентина Димитрова

готвач в с. Момково

Николина Атанасова

готвач в с. Капитан Андреево

Илия Колев

огняр

Надежда Щерева

медицинска сестра

Обществен съвет

Мария Лилянова

Председател

Иванка Митева-Пройкова


Светла Димитрова


Милка Ангелова