За нас

ДГ ,,Детелина‘‘ – гр. Свиленград е създадена през 1976 година и носи името ЦДГ ,,Вела Пеева‘‘ с адрес : Свиленград, ул. Света Гора № 5 - А. През 1992 година ЦДГ ,,Вела Пеева‘‘ е преименувана на ЦДГ ,,Детелина‘‘, а през 2016 година ЦДГ ,,Детелина‘‘ е преименувана на ДГ ,,Детелина‘‘. В детското заведение са направени редица подобрения по материалната база през периода 2016 - 2021 година. Разполагаме с модерна и функционална база. Има обширен, озеленен двор, спортни площадки. Обособен е кабинет на психолога и логопеда, здравен кабинет, физкултурен салон. Във всяка детска група има спално помещение и занималня, сподходящо съвременно оборудване, интернет, лаптопи за групите ,преносима интерактивна дъска с проектор.

Мисия и визия

Детска градина Детелина

Мисия

Възпитаване в ценности, даващи най-добър шанс на детето за пълноценно развитие и реализация. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на oбществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

Визия

ДГ Детелина – привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

#
#
#

Групи

В ДГ ,, Детелина ‘‘ са обособени пет групи: три групи в основната сграда, и две изнесени групи в с. Момково и с. Капитан Андреево. За учебната 2021/2022 година броят на децата е 100

#
#
#
#