Във връзка с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на 25.06.2022г. и 26.06.2022г. ще бъде проведено обучение:

Тема на обучението: „Дигитални компетентности в детската градина“

Място на провеждане: гр. Свиленград, СУ „ Д – р Петър Берон“

Период на провеждане: 25.06. – 26.06.2022г. присъствено обучение – 16 учебни часа, 27.06. – 29.06.2022г. онлайн обучение - 16 учебни часа

Начален и краен час: 9.00 ч. до 18.00ч

Наименование на обучителната институция: „Кабината БГ“ ООД, гр. София

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 12 учители